Coronacrisis

Steun voor zelfstandige reisleiders (in hoofdberoep)

Beste reisleiders

 

De wereld wordt momenteel in een wurggreep gehouden door het Coronavirus Covid-19, met drastische maatregelen van de Europese overheden tot gevolg. De hele toeristische sector krijgt momenteel rake klappen op economisch vlak. Immers, de hele sector ligt stil. Alle reizen voor de komende maanden werden opgeschort en het is natuurlijk nog maar de vraag of de toeristische sector zich na de lockdown heen snel kan herpakken...

 

Vanuit de Belgische en Vlaamse overheden werden enkele steunmaatregelen getroffen om de mensen te helpen. Hieronder vindt u een beknopt overzicht.

 

De Belgische (federale) overheid heeft intussen beslist dat zelfstandigen in hoofdberoep - en dit geldt dus niet voor zelfstandigen in bijberoep - op een aantal tegemoetkomingen kunnen rekenen. 

 

Indien de verwachte inkomsten verminderen, kan je nu al je voorlopige sociale bijdragen aanpassen, zodat deze beter afgestemd zijn op de realiteit. Indien je deze verminderde sociale bijdragen niet kan betalen, kan je een betalingsuitstel of vrijstelling vragen van jouw sociale bijdragen en een kwijtschelding van de aangerekende verhogingen. Via het sociaal verzekeringsfond kan je natuurlijk ook een afbetalingsplan opstellen samen met uw adviseur.

 

Ben je ziek, dan heb je mogelijks recht op een ziekte-uitkering van je ziekenfonds.

 

En als je je activiteit tijdelijk (voor minstens 7 opeenvolgende dagen) onderbreekt, kan je eventueel een uitkering in het kader van het overbruggingsrecht aanvragen. Deze aanvraag dient eveneens via het sociaal verzekeringsfonds te gebeuren.  

 

De Vlaamse overheid heeft beslist een hinderpremie uit te betalen aan heel wat zelfstandigen die gedwongen hun winkel moeten sluiten of hun activiteiten moeten stopzetten. Het is echter momenteel nog niet duidelijk of dit ook voor reisleiders geldt. Voorwaarde is immers een fysieke inrichting in Vlaanderen te hebben. Samen met Toerisme Vlaanderen bekijken we of dit voor reisleiders al dan niet kan worden toegepast. Meer informatie omtrent de steunmaatregelen van de Vlaamse overheid vind je op hun website

 

Geen steun voor zelfstandige reisleiders in bijberoep

Reisleiders die zelfstandig zijn in bijberoep hebben momenteel geen enkel recht op steun vanuit de overheid, tenzij hun sociale bijdragen werden gelijkgesteld aan die van een zelfstandig hoofdberoep. Indien dit het geval is, kunnen ook zij hun voorlopige bijdrage verminderen en uitstel van betaling vragen. Neem voor alle zekerheid contact op met je sociaal verzekeringsfonds. 

 

Reisleiders die gepensioneerd zijn en dus een pensioen uitbetaald krijgen, hebben logischerwijze ook geen recht op bijkomende steun vanuit de overheid.