De BA-verzekering voor de reisleider

De gewone BA-verzekering is niet geldig indien u als reisleider aan de slag bent in binnen- of buitenland, of als u een prospectie doet voor een uit te voeren opdracht. U bent op dat moment immers aan het werk in opdracht van een autocarist of andere opdrachtgever. En dus moet u in principe verzekerd worden via de opdrachtgever. Maar dat betekent dat u ook als personeelslid moet worden ingeschreven, en dat is uiteraard bijna nooit het geval. Een extra verzekering is dus geen overbodige luxe als zelfstandig reisleider. 

 

Reisleiders Vlaanderen vzw regelde in samenwerking met Induver een goede verzekering voor actieve reisleiders. Wat deze polis precies dekt, kunt u hieronder lezen. Voor de prijs hoeft u het alvast niet te laten: als lid van Reisleiders Vlaanderen vzw betaalt u slechts € 50,93 per jaar. Niet-leden betalen € 87,93 per jaar. 

 

Voor meer informatie omtrent deze verzekeringspolis kunt u terecht bij:

> Pascale Goossens - T 03 241 06 34 - pascale.goossens@induver.be

> Wim Somers - T 03 241 06 11 - wim.somers@induverantwerpen.be

 

Bij ongeval dient u het noodnummer +32 (0)3 253 69 16 te bellen!

De POLIS

A. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

AG INSURANCE 9.951.812

GRATIS

huidige premie

Lichamelijke schade, stoffelijke schade, immateriële schade, gemengd

> vrijstelling:

1.500.000 EURO

> 173,53 EURO

Toevertrouwd voorwerp

> vrijstelling:

2.478 EURO

> 173,53 EURO

10,93 EURO

B. PERSOONLIJKE ONGEVALLEN / BIJSTAND

AG INSURANCE 2.602.133

Persoonlijke ongevallen

Overlijden

Blijvende of gedeelde invaliditeit

Tijdelijke werkongeschiktheid / dag
> vanaf de 15de dag to max. 365 dagen

Medische kosten

> eigen risico per schadegeval

 

Bijstand

Repatriëring (ziekte en ongeval)

 

7.500 EURO

15.000 EURO

6 EURO

 

25.000 EURO

25 EURO

 

 

25.000 EURO

 

10.000 EURO

 

 

 

 

 

 

 

zie hieronder

Bijstand

4.B.3. medische repatriëring

4.B.4. repatriëring ziekte/ongeval

4.B.5. tussenkomst in bijkomende verblijfskosten

4.B.6. bezoek aan zieke of gehospitaliseerde verzekerde in het buitenland

4.B.7 opsporing en redding: max. per schade

4.B.8. repatriëring stoffelijke overschot en transport bagage na overlijden

4.B.10. vervroegde terugkeer

4.B.12. advies en doorverwijzing

4.B.13. opsturen van medicatie

4.B.14. voorschieten van cash geld tot max.

4.B.15 bijkomende dienstverlening

 

reële kosten

reële kosten

reële kosten

reële kosten

 

15.000 EURO

reële kosten

 

 

15.000 EURO

 

40 EURO

OPMERKINGEN:

  • De verzekerde is gedekt voor de waarborgen A en B in België en het buitenland, tijdens een opdracht. 
  • De waarborgen A en B zijn niet van toepassing voor de verplaatsingen naar het buitenland van meer dan 90 aansluitende dagen.
  • De gratis uitbreiding bijstand is enkel geldig in het buitenland, uitgezonderd voor de waarborg "repatriëring ziekte/ongeval", die ook van toepassing is in België.